SalveNET

Home / Bez kategorii  / Obszary aktywności Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej – dr hab. Hanna Suchocka

Obszary aktywności Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej – dr hab. Hanna Suchocka

Istotne jest, jak formułować dziś pytania postawione na soborze, dotyczące sytuacji międzynarodowej, wymagające nowych, aktualnych odpowiedzi, zderzenia Kościoła ze współczesnym światem w taki sposób, aby nie prowadziło to do postawy odrzucenia współczesności przez katolicyzm, a także żeby chrześcijaństwo i dogmaty wiary były partnerami w tej rozmowie, a nie kandydatami do wyszydzania, demontażu i odrzucenia – powiedziała dr hab. Hanna Suchocka (UAM) podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, 30 września 2019 roku.