SalveNET

Home / Playlisty  / Duchowa adopcja  / Modlitwa dzieci za dzieci

Modlitwa dzieci za dzieci

Specjalnym sposobem realizacji modlitwy w ramach duchowej adopcji dziecka poczętego jest zaproszenie do niej dzieci – małych pomocników Boga. O tym, jak własne dzieci wprowadzać w modlitwę za dzieci jeszcze nienarodzone, jak rozmawiać z nimi o przyczynach takiej modlitwy i o tym, czym jest duchowa adopcja, rozmawiają Katarzyna Pazdan, autorka książki „Mali pomocnicy Boga – przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji”, oraz dziennikarka Małgorzata Bartas-Witan. – Dzieci są przerażone samą możliwością, że rodzice nie chcą przyjąć na świat swoich dzieci, że nie ma w nich miłości do własnych dzieci. Sposobem na poradzenie sobie z tym jest zaproszenie dzieci do modlitwy duchowej adopcji. I kiedy własnym dzieciom zaproponowałam wspólną modlitwę w ramach podjętej przeze mnie duchowej adopcji, moja sześcioletnia córka poprosiła, by – jeśli podejmę kolejną duchowa adopcję – mogła podjąć także swoje postanowienie modlitwy za „swoje” nienarodzone dziecko – mówi Katarzyna Pazdan.