SalveNET

Home / duchowość  / Miłość a uczucia – ks. Marek Dziewiecki [#3]

Miłość a uczucia – ks. Marek Dziewiecki [#3]

Dlaczego mylenie miłości z uczuciami jest zagrożeniem?

– Miłość to najpiękniejsza postawa, to taka postawa, że nam nawzajem przy sobie chce się żyć – podkreślał ks. Marek Dziewiecki

– Oczywiście, że miłość wiąże się z uczuciami, nie istnieje miłość bez uczuć. Kiedy kocham zawsze przeżywam uczucia, kochający człowiek nigdy nie jest emocjonalnie obojętny, natomiast istotą miłości nie są uczucia – dodawał

– Jeżeli ktoś pomyli miłość z uczuciami, które towarzyszą z uczuciami, może wiązać się z tragedią – mówił