SalveNET

Home / duchowość  / Łaska uświęcająca.To się dzieje, gdy żyjemy w łasce

Łaska uświęcająca.To się dzieje, gdy żyjemy w łasce

Czym jest łaska uświęcająca i co nam daje? W jaki sposób otrzymujemy łaskę uświęcającą? Co się dzieje, gdy jesteśmy w stanie łaski? Czym jest chrzest w Duchu Świętym?

– Bez łaski uświęcającej, bez kontaktu z Bogiem, bez tej drogi do Niego i bycia z Nim w relacji, to pragnienie poznawania i kochania pozostałoby na zawsze niezaspokojone – mówił o. dr Tomasz Gałuszka OP

3- Bez Boga jesteśmy najbardziej smutnymi istotami ze wszystkich istot – dodawał

#OdnowaWłasce to cykl prowadzony przez o. dr. Tomasza Gałuszkę OP, w którym tłumaczy na czym polega teologia charyzmatów według św. Tomasza z Akwinu