Home / Przeczytaj  / Ks. Dominik Chmielewski o głębi Wielkiego Postu

Ks. Dominik Chmielewski o głębi Wielkiego Postu

głębi

Jezus po chrzcie świętym został napełniony Duchem Świętym. Słowo Boże mówi, że Jezus, „pełen Ducha Świętego”, powrócił znad Jordanu. Chrzest święty i życie nim jest niesłychanie ważne w naszej walce duchowej, w przeżywaniu Wielkiego Postu, bo jest on stworzeniem nas na nowo, zrodzeniem do nowego życia. Ks. Dominik Chmielewski wyjaśnia, że tajemnica chrztu świętego stanowi o głębi Wielkiego Postu.

 

 

Znaczenie chrztu świętego w Wielkim Poście

 

W chrzcie świętym Trójca Święta zstąpiła w głębiny naszego serca, staliśmy się mieszkaniem Boga, zostaliśmy wybrani, abyśmy zostali tabernakulum Bożym. Dzięki temu został złamany grzech i pokusy. Jezus w chrzcie świętym otrzymuje potwierdzenie, słyszy głos Ojca: „Ty jesteś moim umiłowanym synem”. W szczególny sposób w Wielkim Poście, w czasie walk duchowych, musimy przeżywać głębię Słowa Ojca, który patrzy na nas z największą miłością. On patrzy na nas z zachwytem i powtarza nam: „Jesteś moim umiłowanym synem/córką”.

 

Rozdarte niebo

 

Jezus nad Jordanem nie tylko słyszy głos ojca, ale widzi nad sobą rozdarte, rozwarte niebo. Otwarte niebo oznacza skąpanie w Bożej łasce. Ojciec daje w tym momencie Jezusowi Ducha Świętego, który towarzyszy Mu na pustyni, w czasie pokus. My także w czasie Wielkiego Postu otrzymujemy moc Ducha Świętego, abyśmy byli w stanie wytrwać w wierności Bogu. Jesteśmy wezwani, by nieustannie napełniać się Jego miłością.

 

Przykład Maryi

 

Maryja jest pełna łaski, zjednoczona zupełnie z Duchem Świętym, zamieszkującym w głębi jej serca. Jezus oddał się całkowicie tej najpiękniejszej kobiecie wszechświata jako bezbronny embrion. Naśladujmy Go w tym i także powierzajmy się Maryi, uczmy się zaufania do Niej i do Jej macierzyńskiej troski. Skoro Bóg zawierzył siebie Maryi, my także to zróbmy. Jeśli chcesz żyć Duchem Świętym każdego dnia, w atmosferze nieba, słysząc głos Ojca powtarzający, że jesteś jego umiłowanym dzieckiem, oddaj się Maryi.

 

W mocy Ducha

 

Św. Łukasz zapisał w swojej Ewangelii: „Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich” (Łk 4,14-15). Razem z Maryją, przez Chrystusa, w Duchu Świętym, do Ojca, będziemy postępować codziennie, a znakami nam towarzyszącymi będą cuda i objawienia się mocy Ducha Świętego. Pamiętajmy o tej głębi chrztu świętego, głębi Wielkiego Postu i w tych ostatnich dniach tego okresu przemieńmy nasze życie, abyśmy mogli zmartwychwstać z Chrystusem w czasie Paschalnego Triduum.

 

Zobacz więcej:

 

Moc Wielkiego Postu – Głębia (ks. Dominik Chmielewski)

Podziel się:

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close