SalveNET

Home / Przeczytaj  / Ks. Dominik Chmielewski o głębi Wielkiego Postu

Ks. Dominik Chmielewski o głębi Wielkiego Postu

głębi

Jezus po chrzcie świętym został napełniony Duchem Świętym. Słowo Boże mówi, że Jezus, „pełen Ducha Świętego”, powrócił znad Jordanu. Chrzest święty i życie nim jest niesłychanie ważne w naszej walce duchowej, w przeżywaniu Wielkiego Postu, bo jest on stworzeniem nas na nowo, zrodzeniem do nowego życia. Ks. Dominik Chmielewski wyjaśnia, że tajemnica chrztu świętego stanowi o głębi Wielkiego Postu.

 

 

Znaczenie chrztu świętego w Wielkim Poście

 

W chrzcie świętym Trójca Święta zstąpiła w głębiny naszego serca, staliśmy się mieszkaniem Boga, zostaliśmy wybrani, abyśmy zostali tabernakulum Bożym. Dzięki temu został złamany grzech i pokusy. Jezus w chrzcie świętym otrzymuje potwierdzenie, słyszy głos Ojca: „Ty jesteś moim umiłowanym synem”. W szczególny sposób w Wielkim Poście, w czasie walk duchowych, musimy przeżywać głębię Słowa Ojca, który patrzy na nas z największą miłością. On patrzy na nas z zachwytem i powtarza nam: „Jesteś moim umiłowanym synem/córką”.

 

Rozdarte niebo

 

Jezus nad Jordanem nie tylko słyszy głos ojca, ale widzi nad sobą rozdarte, rozwarte niebo. Otwarte niebo oznacza skąpanie w Bożej łasce. Ojciec daje w tym momencie Jezusowi Ducha Świętego, który towarzyszy Mu na pustyni, w czasie pokus. My także w czasie Wielkiego Postu otrzymujemy moc Ducha Świętego, abyśmy byli w stanie wytrwać w wierności Bogu. Jesteśmy wezwani, by nieustannie napełniać się Jego miłością.

 

Przykład Maryi

 

Maryja jest pełna łaski, zjednoczona zupełnie z Duchem Świętym, zamieszkującym w głębi jej serca. Jezus oddał się całkowicie tej najpiękniejszej kobiecie wszechświata jako bezbronny embrion. Naśladujmy Go w tym i także powierzajmy się Maryi, uczmy się zaufania do Niej i do Jej macierzyńskiej troski. Skoro Bóg zawierzył siebie Maryi, my także to zróbmy. Jeśli chcesz żyć Duchem Świętym każdego dnia, w atmosferze nieba, słysząc głos Ojca powtarzający, że jesteś jego umiłowanym dzieckiem, oddaj się Maryi.

 

W mocy Ducha

 

Św. Łukasz zapisał w swojej Ewangelii: „Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich” (Łk 4,14-15). Razem z Maryją, przez Chrystusa, w Duchu Świętym, do Ojca, będziemy postępować codziennie, a znakami nam towarzyszącymi będą cuda i objawienia się mocy Ducha Świętego. Pamiętajmy o tej głębi chrztu świętego, głębi Wielkiego Postu i w tych ostatnich dniach tego okresu przemieńmy nasze życie, abyśmy mogli zmartwychwstać z Chrystusem w czasie Paschalnego Triduum.

 

Zobacz więcej:

 

Moc Wielkiego Postu – Głębia (ks. Dominik Chmielewski)