SalveNET

Home / duchowość  / Istota Boga – bp Romuald Kamiński – 100-lecie parafii w Ząbkach (16.06.2019)

Istota Boga – bp Romuald Kamiński – 100-lecie parafii w Ząbkach (16.06.2019)

Dzisiaj z perspektywy czasu patrzymy, jakie to było głębokie i przemyślane. Na samym początku nowej rzeczywistości, kiedy kardynał metropolita warszawski August Hlond osadawiał nową wspólnotę, osadawiał ją na najbardziej trwałych fundamentach, stąd też tytuł parafii: Trójcy Przenajświętszej. Bogu w Trójcy Jedynemu powierzał tę wielką wspólnotę – mówił w homilii bp Romuald Kamiński podczas jubileuszu 100-lecia parafii Trójcy Świętej w Ząbkach, 16 czerwca 2019 roku.

Co dzisiaj, w takie święto, chcemy sobie przysposobić? Z czym wyjdziemy z tej świątyni, oprócz tych naszych wspomnień jubileuszowych. Pragniemy wziąć sobie do serca ponownie te wielkie tajemnice, związane z tym ukazaniem się wewnętrznego życia Bożego. Umożliwił nam to nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, który odsłonił nam istotę Boga. I na tyle, na ile naszymi sercami, naszymi umysłami zdołamy przybliżyć potęgę Boga, to dziś jest ten dzień, kiedy dana nam jest łaska bliższego przytulenia się do Boga – mówił #bpRomualdKamiński