SalveNET

Home / duchowość  / Dar prorokowania

Dar prorokowania

Czym jest dar prorokowania? Co się z nim wiąże? Czym jest charyzmat uzdrawiania?

– To nie jest tak, że Bóg mówi, idź głoś, idź działaj, wszystko będzie dobrze. Bierz gitarę do ręki i wszystko będzie super. Bóg mówi jedną rzecz: jeżeli idziesz na misję, ja ciebie nie zostawiam samego. W każdej misji, jaką człowiek podejmuje Bóg daje bardzo konkretne dary. Jeżeli człowiek nie idzie na misję, niech się nie dziwi,że darów nie otrzymuje – mówił o. Gałuszka

– Skoro zbliżamy się do światła jakim jest Bóg,to również coraz więcej widzimy – dodawał

#OdnowaWłasce to cykl prowadzony przez o. dr. Tomasza Gałuszkę OP, w którym tłumaczy na czym polega teologia charyzmatów według św. Tomasza z Akwinu