SalveNET

Home / Przeczytaj  / Czemu człowiek potrzebuje modlitwy? – ks. prof. Józef Naumowicz

Czemu człowiek potrzebuje modlitwy? – ks. prof. Józef Naumowicz

Człowiek jest powołany do życia w relacji z Bogiem, a najlepszą formą budowania tej więzi jest modlitwa. Ks. prof. Józef Naumowicz, propagator modlitwy Jezusowej, odpowiada na pytanie, czemu człowiek potrzebuje modlitwy.

 

Człowiek potrzebuje rozmowy z Bogiem

 

„Dlaczego ptaszek śpiewa? Bo taka jest jego natura – mówi ks. prof. Józef Naumowicz. – I podobnie człowiek stworzony jest przez Pana Boga. Jeżeli nie utrzymuje tej relacji ze swoim Ojcem, w prawdzie niewidzialnym, ale rzeczywiście istniejącym, to staje się człowiekiem coraz bardziej ubogim, zagubionym w tym świecie. Człowiek potrzebuje rozmowy z Bogiem i jeżeli tej rozmowy nie prowadzi, bardzo wiele na tym traci. Stąd modlitwa jest istotą chrześcijańskiego życia duchowego. Modlitwa w różnym wymiarze, różnego rodzaju. Taki szczyt modlitwy to jest zawsze udział w Eucharystii, ale poza tą modlitwą wspólnotową bardzo ważna jest też modlitwa indywidualna. Oczywiście, modlitwa wspólnotowa w różnych grupach jest bardzo cenna, ale modlitwa indywidualna powinna być odmawiana regularnie każdego dnia i lepiej jeżeli na tę modlitwę znajdziemy więcej czasu. I lepiej, jeżeli modlitwa nie ograniczy się tylko do tego czasu, kiedy kończymy dzień. Albo do czasu, kiedy przypominamy sobie o Panu Bogu w ciągu dnia, kierując do Niego akty strzeliste. Możemy w ciągu dnia odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzięki modlitwie człowiek staje się pełniejszy, ponieważ dla niego rzeczą naturalną jest relacja z Bogiem. Jeżeli tej relacji z Bogiem nie ma przez modlitwę, stajemy się człowiekiem ubogim, rozdartym. Tak jak święty Augustyn mówił: niespokojnym. Niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Bogu, dopóki nie nawiąże z Bogiem i naszym Ojcem prawdziwej relacji”.

 

Pan Jezus też się modlił

 

„Życie bez modlitwy jest możliwe z tym, że nie jest to życie chrześcijańskie, ponieważ chrześcijaństwo to jest więź z Bogiem. Jeżeli nie ma więzi z Bogiem, czy to przez udział w sakramentach, czy przez modlitwę codzienną, regularną wtedy stajemy się coraz bardziej oddaleni od Boga. To tak jak z człowiekiem. Jeżeli nie rozmawiamy z nim, tracimy z nim więź. A dlaczego mamy się modlić? Dlatego że sam Pan Jezus się modlił. To jest ciekawe, że Bóg zna nasze potrzeby, bo zna nasze intencje. I modlitwa nie jest potrzebna Panu Bogu. Potrzebna jest nam, bo my przez modlitwę odnajdujemy nie tylko Boga. Relację z Nim umacniamy, ale także odnajdujemy sens naszego życia. Modlitwa pomaga nam spojrzeć na nasze życie w świetle wiary, pomaga nam odnaleźć miłość, odnaleźć nadzieję. I dlatego modlitwa jest bardzo ważnym elementem życia duchowego. Poza takimi modlitwami codziennymi, czy koronką do Miłosierdzia Bożego, udziałem we Mszy świętej bardzo ważny jest różaniec. To jest modlitwa polegająca na powtarzaniu pozdrowienia anielskiego, słów skierowanych do Maryi, a przez Maryję do Jezusa, naszego Zbawiciela”.

 

 

Zobacz więcej: