SalveNET

Home / Przeczytaj  / Bogu na nas zależy – bp R. Kamiński

Bogu na nas zależy – bp R. Kamiński

„Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba/Pod przymiotami ukryty chleba/Zagrody nasze widzieć przychodzi/ I jak się dzieciom jego powodzi”. Na samym początku swojej homilii z okazji tegorocznej Uroczystości Bożego Ciała bp Romuald Kamiński zacytował słowa znanej pieśni eucharystycznej, zwracając uwagę, że dobrze oddaje ona zwłaszcza charakter Bożego Ciała. My, wierni, właśnie to robimy: czcimy Pana i dziękujemy, że jest pośród nas.

 

Miłość Ojca

 

Św. Jan Ewangelista, pisząc o ostatniej wieczerzy, podkreśla przede wszystkim, że Pan Jezus chciał nam pokazać, jak Ojciec nas umiłował. Całe Jego nauczanie, życie i śmierć były po to, by objawić miłość Ojca i jej nauczyć. Pan Jezus był tym, który na ziemi odwzorowywał Ojca. Pragnął, by nasze serca były na podobieństwo Jego Serca.

 

Bóg pośród nas

 

„Sześćdziesiąt dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego przychodzi nam czcić ten szczególny przymiot obecności Boga pośród nas. Chociaż w Wielki Czwartek również skłanialiśmy nasze głowy i umysły ku rozważaniu obecności Jezusa w Eucharystii, ale przecież na to przeżywanie Wielkiego Czwartku zaraz nakładał się Wielki Piątek i Wielka Sobota, więc nie mogliśmy zostać w tej pełnej radości. A dziś chcemy to czynić” – mówił bp Romuald Kamiński.

 

Historia Bożego Ciała

 

Boże Ciało zostało wprowadzone w Kościele w XIII w., najpierw we Francji, potem rozciągnięto je na całą Germanię, a wszystko zaczęło się od bardzo szczególnego i trudnego doświadczenia. Otóż w Bolsenie, w 1263 r., kapłan, sprawując Najświętszą Ofiarę, miał prawdopodobnie duże problemy z wiarą, że oto w tym kawałku chleba rzeczywiście obecny jest Pan Jezus. Pan sam dał wtedy znak, kiedy z Hostii wydobyły się krople krwi. Relikwie z tamtego czasu przetrwały i znajdują się w sanktuarium w Orvieto. Uroczystość Bożego Ciała wprowadzono więc w odpowiedzi na zbyt małe oznaki, wewnętrzne i zewnętrzne, czci wobec Najświętszego Sakramentu.

 

Zgromadzeni na świętej wieczerzy

 

Ze świętem Bożego Ciała zbiegł się w tym roku aktualny program duszpasterski, w środku którego się znajdujemy. Przez trzy lata jest on poświęcony sprawom Eucharystii, abyśmy mogli jak najpełniej zrozumieć, jak wielki dar został w niej dany każdemu z nas. W tym roku hasłem przewodnim jest: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Mottem z kolei jest zdanie z Ewangelii św. Jana: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”.

 

Słuchać Pana

 

Zawsze, kiedy słuchamy Słowa Bożego w kościele, albo kiedy sięgamy po nie w zaciszu naszych domów, pamiętajmy, że to przemawia do nas Bóg. W Uroczystość Bożego Ciała czyta się fragment z Księgi Wyjścia mówiący o zawarciu przymierza między Stwórcą a narodem wybranym. Mowa jest w nim o tym, że Mojżesz powtórzył ludowi to, czego oczekuje od niego Bóg. Lud głośno powiedział, że przyjmuje Słowo Boga i chce je wypełnić. Tymczasem my często słuchamy, czego chce od nas Pan, ale nie wypełniamy tego.

 

Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy poważnie traktuje słowo Pana. Nieraz bywa tak, że wciąż słuchamy słowa Pana, ale nie ma ono mocnego przełożenia na naszą rzeczywistość. Między sobą nieraz wypowiadamy słowa ostrzeżenia i prośby. Reagujemy bardzo źle, kiedy nie są one poważnie odbierane. Dlaczego więc tak łatwo lekceważymy to, co mówi do nas Bóg, które chce przecież dla nas dobra?

 

 

Czynić wolę Bożą

 

Przykład Narodu Wybranego pokazuje, że nie wystarczy nawet wysłuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia i zapewnić o tym, że będzie się tym przesłaniem żyło. Izraelici przecież gorąco zapewniali, że będą realizować wolę Bożą, a już następnego dnia podążali swoimi drogami. To z pewnością raniło miłość Bożą. Postępujmy inaczej. Słuchajmy Boga, wprowadzając Jego naukę w czyn i realizując ją w swoim życiu.

 

Opracowane na podstawie homilii bpa Romualda Kamińskiego wygłoszonej przy czwartym ołtarzu procesji podczas obchodów uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 3 czerwca 2021 roku w katedrze warszawsko-praskiej.

 

Zobacz więcej: