SalveNET

Home / Bez kategorii  / Asertywność – umiejętność konstruktywnego wyrażania siebie

Asertywność – umiejętność konstruktywnego wyrażania siebie

Asertywność jest umiejętnością, która odgrywa kluczową rolę w relacjach międzyludzkich, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jest to sztuka wyrażania swoich poglądów, potrzeb i granic w sposób klarowny i konstruktywny, jednocześnie szanując perspektywę drugiej osoby. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest asertywność i jakie korzyści może przynieść zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. **Czym nie jest asertywność?** Asertywność nie polega na prostym odmawianiu czy mówieniu "nie" bez uzasadnienia. To nie jest sztywna postawa, która zamyka dialog i neguje perspektywę drugiej osoby. Asertywność polega raczej na umiejętności wyrażania swoich poglądów w sposób konstruktywny, szanujący zarówno siebie, jak i innych. **Pozytywne aspekty asertywności** Asertywność to nie tylko umiejętność wyrażania swoich poglądów, ale również umiejętność stawiania granic, zarówno wobec siebie, jak i wobec innych osób. To świadomość własnych potrzeb i umiejętność wyrażania ich w sposób klarowny i szanujący. Asertywność pozwala również na konstruktywne negocjacje oraz budowanie zdrowych relacji międzyludzkich. **Asertywność w pracy** W miejscu pracy asertywność odgrywa kluczową rolę w budowaniu zdrowych relacji między pracownikami oraz w relacjach z przełożonymi. Umiejętność wyrażania swoich potrzeb i poglądów w sposób konstruktywny pozwala na efektywną komunikację oraz rozwiązywanie konfliktów. Asertywność również pomaga w radzeniu sobie z sytuacjami, w których konieczne jest wyrażanie odmownych stanowisk, zachowując jednocześnie szacunek dla drugiej strony. **Asertywność a zmiany pokoleniowe** Zmiany pokoleniowe mają wpływ na sposób wyrażania asertywności w miejscu pracy. Młodsze pokolenia często wykazują większą świadomość swoich potrzeb i oczekiwań, co wynika między innymi z dostępności różnych środków przekazu oraz większej wrażliwości na work-life balance. Jednocześnie, młodsze pokolenia mogą być bardziej wrażliwe na krytykę i odrzucenie, co może wymagać dodatkowej pracy nad budowaniem odporności psychicznej. **Podsumowanie** Asertywność to umiejętność konstruktywnego wyrażania siebie, stawiania granic oraz szanowania perspektywy innych osób. W miejscu pracy asertywność odgrywa kluczową rolę w budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich oraz efektywnej komunikacji. Dlatego warto rozwijać tę umiejętność, aby budować pozytywne relacje zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. — O astertywności rozmawiał na kanale Salve NET w serwisie społecznościowym YouTube Piotr Otrębski, dziennikarz z Kamilem Rodzikiem, urzędnikiem, psychologiem, specjalistą do spraw komunikacji. Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.